Informatie

U kunt op de volgende websites handige informatie vinden. Werkt een link niet meer ? Neem contact op met mij, Ik hoor het graag.

Tolknet

Via Tolknet kunt u het gratis boekje 'Zo werkt een tolk' aanvragen. Ook kunt u op de website van Tolknet veel handige en nuttige informatie vinden m.b.t. tolken, tolkaanvragen, tolkmethodes en tolkuren.

Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

De NBTG is een organisatie die de belangen behartigt van de Tolken Gebarentaal en schrijftolken. Tevens zorgen zij voor de PR & voorlichting en professionalisering van het beroep Tolk Gebarentaal. Sinds januari 2011 maak ik deel uit van de werkgroep PR.

Stichting Register Tolken Gebarentaal

In het register van stichting RTG staan alle erkende en gediplomeerde tolken Nederlands Gebarentaal. Ook bewaakt en bevordert stichting RTG de kwaliteit van alle tolken Nederlands Gebarentaal en schrijftolken in Nederland.

Kwaliteitsregister Beëdigde Tolken en Vertalers

Bureau wBTV is onderdeel van de Raad van Rechtsbijstand en draagt zorg voor de integriteit en kwaliteit van beëdigde tolken en vertalers. Om opgenomen te worden in dit register dienen de tolken/vertalers aan bepaalde normen te voldoen. Bureau wBTV is de aangewezen beheerder van dit register.

Dovenschap

Dovenschap is een organisatie door en voor doven, die zich inzet voor de belangen van dove en slechthorende mensen. Dovenschap werkt aan een betere positie van dove mensen zodat zij kunnen leven zoals zij willen. Dovenschap doet dat door een kritische en onafhankelijke houding. Zij praat met de overheid (ministeries) dienstverleners en zorg (Ziekenhuizen, GGZ voor doven, De Gelderhorst). In deze contacten komt Dovenschap altijd voor de belangen van dove mensen op.

CODA Nederland

CODA betekent 'Child of Deaf Adults'. Dit is een website met informatie over CODA's. Stichting CODA Nederland verstrekt en verzamelt informatie over CODA's om meer inzicht te krijgen over de bijzondere gezinssituaties van CODA's.

Rosanna Demkes-Wareman

Tolk Nederlandse Gebarentaal

  • 06 140 26 496
  • rosanna@tolkroos.nl

Stichting Register Tolken Gebarentaal: 445
Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers: 1352
KvK nummer: 27328083
BTW nummer: NL154311251B01

Tolk aanvragen?

Wilt u snel een tolk aanvragen? Binnen 24 uur krijgt u per mail of sms een reactie.

Nieuwsbrief© 2011 - Tolkroos Rosanna Demkes - Wareman - Tolk Nederlandse Gebarentaal | Nederlands met Gebaren - Leveringsvoorwaarden

MUS studio

Ontwikkeld door MUS